RoháčekPríslovia26,11

Príslovia 26:11

Jako sa pes na­vráti ku svoj­mu vý­vrat­ku, tak i blázon opakuje svoje bláz­nov­stvo.


Verš v kontexte

10 Jako strelec, ktorý raní všet­ko, tak i ten, kto najíma bláz­na, i ten, kto najíma idúcich po­mimo, sú jedno.
11 Jako sa pes na­vráti ku svoj­mu vý­vrat­ku, tak i blázon opakuje svoje bláz­nov­stvo.
12 Ak vidíš človeka, ktorý je múd­ry vo svojich vlast­ných očiach, vedz, že o bláz­novi je lepšia nádej.

späť na Príslovia, 26

Príbuzné preklady Roháček

11 Jako sa pes na­vráti ku svoj­mu vý­vrat­ku, tak i blázon opakuje svoje bláz­nov­stvo.

Evanjelický

11 Blázon, ktorý opakuje svoje bláz­nov­stvo, je ako pes, čo sa vracia k svoj­mu vý­vrat­ku.

Ekumenický

11 Ako sa pes vráti k tomu, čo vy­vráti, opakuje blázon svoje bláz­nov­stvo.

Bible21

11 Jako se pes vrací k vlastním zvratkům, tak tu­pec opa­kuje vlastní pi­to­most.