RoháčekPríslovia25,20

Príslovia 25:20

Ten, kto vy­zlieka odev za studeného dňa; ten, k­to leje ocot na sanit­ru, a ten, kto spieva pes­ničky smut­nému srd­cu, sú jedno.


Verš v kontexte

19 Vy­lomený zub a vy­tknutá noha nádej v neverného v deň úz­kos­ti.
20 Ten, kto vy­zlieka odev za studeného dňa; ten, k­to leje ocot na sanit­ru, a ten, kto spieva pes­ničky smut­nému srd­cu, sú jedno.
21 Ak je lačný ten, kto ťa nenávidí, na­kŕm ho chlebom; ak je smäd­ný, na­poj ho vodou,

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

20 Ten, kto vy­zlieka odev za studeného dňa; ten, k­to leje ocot na sanit­ru, a ten, kto spieva pes­ničky smut­nému srd­cu, sú jedno.

Evanjelický

20 Kto spieva pies­ne smut­nému srd­cu, je ako ten, čo vy­zlieka odev za studeného dňa a leje ocot na ranu.

Ekumenický

20 Ako nie­kto, čo si vy­zlieka kabát v chladný deň či leje ocot do lúhu, je ten, čo spieva pies­ne skľúčenému srd­cu.

Bible21

20 Obírat o ša­ty v chladný den, nalévat ocet do rá­ny – to­též je truch­livé­mu zpívat písničky.