RoháčekPríslovia24,7

Príslovia 24:7

Privysokými sú bláz­novi ces­ty múdrosti; v bráne ne­ot­vorí svojich úst.


Verš v kontexte

6 Lebo múd­rym riadením budeš viesť voj­nu, a zá­chrana je vo množs­tve rad­cov.
7 Privysokými sú bláz­novi ces­ty múdrosti; v bráne ne­ot­vorí svojich úst.
8 Kto za­mýšľa urobiť zlé, toho nazovú zlomyseľným.

späť na Príslovia, 24

Príbuzné preklady Roháček

7 Privysokými sú bláz­novi ces­ty múdrosti; v bráne ne­ot­vorí svojich úst.

Evanjelický

7 Múd­rosť je pri­vysoká bláz­novi, v bráne ne­ot­vorí svoje ús­ta.

Ekumenický

7 Múd­rosť je pri­vysoká pre bláz­na, v bráne ne­ot­vorí svoje ús­ta.

Bible21

7 Hlupák na moud­rost nedosáhne, ve shro­máždění obce mu­sí po­mlčet.