RoháčekPríslovia23,4

Príslovia 23:4

Ne­us­távaj sa o to, aby si zbohat­nul; od takej svojej roz­um­nos­ti upusť.


Verš v kontexte

3 Nežiadaj jeho lakôt, lebo je to klam­livý po­krm.
4 Ne­us­távaj sa o to, aby si zbohat­nul; od takej svojej roz­um­nos­ti upusť.
5 Či by si dal zaletieť svojim očiam naň, na bohatstvo, ktorého čo ne­vidieť neni? Lebo je is­té, že si spravilo krýd­la jako k­rýd­la orla, a odletuje k nebesiam.

späť na Príslovia, 23

Príbuzné preklady Roháček

4 Ne­us­távaj sa o to, aby si zbohat­nul; od takej svojej roz­um­nos­ti upusť.

Evanjelický

4 Ne­na­máhaj sa zís­kať bohat­stvo; pre­staň na to mys­lieť.

Ekumenický

4 Za bohat­stvom sa nežeň, pre­staň z vlastného uváženia.

Bible21

4 Nenič se hon­bou za bohatstvím, měj ro­zum a rych­le přestaň s tím.