RoháčekPríslovia22,7

Príslovia 22:7

Bohatý panuje nad chudob­nými, a ten, kto si vy­požičiava, je sluhom tomu, kto mu požičiava.


Verš v kontexte

6 Vy­učuj mláden­ca podľa spôsobu jeho ces­ty; potom aj keď sa zo­starie, ne­uchýli sa od nej.
7 Bohatý panuje nad chudob­nými, a ten, kto si vy­požičiava, je sluhom tomu, kto mu požičiava.
8 Ten, kto roz­sieva ne­právosť, bude žať zkazu, a prút jeho prch­livos­ti bude mať koniec.

späť na Príslovia, 22

Príbuzné preklady Roháček

7 Bohatý panuje nad chudob­nými, a ten, kto si vy­požičiava, je sluhom tomu, kto mu požičiava.

Evanjelický

7 Bohatý panuje nad chudob­nými a dlžník je ot­rokom veriteľa.

Ekumenický

7 Boháč panuje nad chudob­nými, dlžník je ot­rokom veriteľa.

Bible21

7 Bo­háč panuje nad chudáky, dlužník je věři­te­lovým ot­rokem.