RoháčekPríslovia21,9

Príslovia 21:9

Lepšie je bývať v kúte na streche ako so svár­livou ženou v spoločnom dome.


Verš v kontexte

8 Ces­ta zločin­ného muža je pre­vrátená; ale čo do čis­tého, toho skutok je spraved­livý.
9 Lepšie je bývať v kúte na streche ako so svár­livou ženou v spoločnom dome.
10 Duša bez­božného žiada zlé; jeho blížny ne­má zľutovania v jeho očiach.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

9 Lepšie je bývať v kúte na streche ako so svár­livou ženou v spoločnom dome.

Evanjelický

9 Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svár­livou ženou v spoločnom dome.

Ekumenický

9 Lepšie je bývať v kúte na streche, než spolu s hašterivou ženou v jednom dome.

Bible21

9 Lepší je stěhovat se do kou­ta na stře­chu­než s haš­teřivou ženou sdílet dům.