RoháčekPríslovia21,15

Príslovia 21:15

Spraved­livému je radosťou činiť súd, ale zkazou tým, ktorí páchajú ne­právosť.


Verš v kontexte

14 Dar v skrytos­ti krotí hnev a ú­plat­ný dar v lone krutú prch­livosť.
15 Spraved­livému je radosťou činiť súd, ale zkazou tým, ktorí páchajú ne­právosť.
16 Človek, ktorý blúdi z ces­ty roz­um­nos­ti, bude od­počívať v shromaždení mŕt­vych.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

15 Spraved­livému je radosťou činiť súd, ale zkazou tým, ktorí páchajú ne­právosť.

Evanjelický

15 Pri­sluhovanie práva pôsobí radosť spravod­livému, ale činiteľom ne­právos­ti hrôzu.

Ekumenický

15 Pre­sadzovať právo je pre spravod­livého radosť, no pre páchateľov ne­právos­ti je hrôzou.

Bible21

15 Po­ctivé­mu je ra­dostí pro­sazení práva, pro bídáky je to však záhu­ba.