RoháčekPríslovia21,14

Príslovia 21:14

Dar v skrytos­ti krotí hnev a ú­plat­ný dar v lone krutú prch­livosť.


Verš v kontexte

13 Ten, kto za­pcháva svoje ucho, aby ne­počul kriku chudob­ného, bude tiež raz volať, ale nebude vy­slyšaný.
14 Dar v skrytos­ti krotí hnev a ú­plat­ný dar v lone krutú prch­livosť.
15 Spraved­livému je radosťou činiť súd, ale zkazou tým, ktorí páchajú ne­právosť.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

14 Dar v skrytos­ti krotí hnev a ú­plat­ný dar v lone krutú prch­livosť.

Evanjelický

14 Dar daný v taj­nos­ti krotí hnev a ú­platok spoza ňadier prud­kú zlosť.

Ekumenický

14 Dar v skrytosti krotí hnev, ú­platok vo vrec­ku prud­kú zlosť.

Bible21

14 Tajný dárek dokáže utišit hněv, postranní úpla­tek i velkou zuřivost.