RoháčekPríslovia20,9

Príslovia 20:9

Kto môže po­vedať: Očis­til som svoje srd­ce, som čis­tý od svoj­ho hriechu?


Verš v kontexte

8 Kráľ sediac na súd­nej stolici roz­háňa svojimi očima všet­ko zlé.
9 Kto môže po­vedať: Očis­til som svoje srd­ce, som čis­tý od svoj­ho hriechu?
10 Dvojaké závažie a dvojaká miera, to je oboje ohav­nosťou Hos­podinovi.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

9 Kto môže po­vedať: Očis­til som svoje srd­ce, som čis­tý od svoj­ho hriechu?

Evanjelický

9 Kto môže po­vedať: Očis­til som si srd­ce, čis­tý som od svoj­ho hriechu?

Ekumenický

9 Kto môže po­vedať: Ja som si srd­ce očis­til, som čis­tý od hriechu?

Bible21

9 Kdo může říci: Mám čis­té srdce, od hří­chu jsem se oprostil?