RoháčekPríslovia20,30

Príslovia 20:30

Mod­riny rán sú liečivou masťou na zlého a údery vnútor­nos­ti života.


Verš v kontexte

28 Milosť a prav­da strážia kráľa, a milosťou podopiera svoj trón.
29 Oz­dobou mláden­cov je ich sila a okrasou star­cov šediny.
30 Mod­riny rán sú liečivou masťou na zlého a údery vnútor­nos­ti života.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

30 Mod­riny rán sú liečivou masťou na zlého a údery vnútor­nos­ti života.

Evanjelický

30 Kr­vavé mod­riny sú liečivou masťou na zlého, údery čis­tia najv­nútor­nejšie čas­ti tela.

Ekumenický

30 Zraňujúce údery vy­čis­tia zlo a rany zákutia vnút­ro.

Bible21

30 Modři­ny a bou­le vy­drh­nou špatnost, rány za­sáhnou hlu­boko do nit­ra.