RoháčekPríslovia20,29

Príslovia 20:29

Oz­dobou mláden­cov je ich sila a okrasou star­cov šediny.


Verš v kontexte

28 Milosť a prav­da strážia kráľa, a milosťou podopiera svoj trón.
29 Oz­dobou mláden­cov je ich sila a okrasou star­cov šediny.
30 Mod­riny rán sú liečivou masťou na zlého a údery vnútor­nos­ti života.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

29 Oz­dobou mláden­cov je ich sila a okrasou star­cov šediny.

Evanjelický

29 Okrasou mláden­cov je ich sila, oz­dobou star­cov ich šediny.

Ekumenický

29 Oz­dobou mladých je ich sila, okrasou star­cov sú šediny.

Bible21

29 Chlou­bou mlá­den­ců je je­jich síla, ozdobou starců še­di­ny.