RoháčekPríslovia20,28

Príslovia 20:28

Milosť a prav­da strážia kráľa, a milosťou podopiera svoj trón.


Verš v kontexte

27 Dych človeka je sviecou Hos­podinovou, ktorá zpytuje všet­ky vnútor­nos­ti jeho života.
28 Milosť a prav­da strážia kráľa, a milosťou podopiera svoj trón.
29 Oz­dobou mláden­cov je ich sila a okrasou star­cov šediny.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

28 Milosť a prav­da strážia kráľa, a milosťou podopiera svoj trón.

Evanjelický

28 Dob­rota a ver­nosť za­chováva kráľa a dob­rotou podopiera svoj trón.

Ekumenický

28 Milo­sr­den­stvo a ver­nosť ochraňujú kráľa, milo­sr­den­stvom podopiera svoj trón.

Bible21

28 Lás­ka a věrnost ať opatrují krále, jeho trůn ať podpírá las­kavost.