RoháčekPríslovia20,27

Príslovia 20:27

Dych človeka je sviecou Hos­podinovou, ktorá zpytuje všet­ky vnútor­nos­ti jeho života.


Verš v kontexte

26 Múd­ry kráľ rozp­tyľuje bez­božníkov a uvodí na nich kolo.
27 Dych človeka je sviecou Hos­podinovou, ktorá zpytuje všet­ky vnútor­nos­ti jeho života.
28 Milosť a prav­da strážia kráľa, a milosťou podopiera svoj trón.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

27 Dych človeka je sviecou Hos­podinovou, ktorá zpytuje všet­ky vnútor­nos­ti jeho života.

Evanjelický

27 Hos­podin bdie nad dychom človeka, skúma najv­nútor­nejšie čas­ti jeho tela.

Ekumenický

27 Hos­podin stráži dych človeka, skúma všet­ky zákutia vnút­ra.

Bible21

27 Hos­po­di­novou svící je duch člověka – vše, co je skryté, pro­zkou­má.