RoháčekPríslovia20,26

Príslovia 20:26

Múd­ry kráľ rozp­tyľuje bez­božníkov a uvodí na nich kolo.


Verš v kontexte

25 Osíd­lom je človekovi nero­zmys­lene vy­riecť: Sväté, a po daných sľuboch vy­hľadávať.
26 Múd­ry kráľ rozp­tyľuje bez­božníkov a uvodí na nich kolo.
27 Dych človeka je sviecou Hos­podinovou, ktorá zpytuje všet­ky vnútor­nos­ti jeho života.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

26 Múd­ry kráľ rozp­tyľuje bez­božníkov a uvodí na nich kolo.

Evanjelický

26 Múd­ry kráľ súdi bez­božných, a po­tom pus­tí na nich koleso.

Ekumenický

26 Múd­ry kráľ pre­osieva bez­božníkov a dr­ví ich mlátiacim kolesom.

Bible21

26 Moud­rý král se vy­pořádá s darebáky: nechá je drtit pod ko­ly.