RoháčekPríslovia20,24

Príslovia 20:24

Od Hos­podina kroky muža; ale čo roz­umie človek svojej ces­te?!


Verš v kontexte

23 Ohav­nosťou je Hos­podinovi dvojaké závažie a falošná váha nie je dob­rá.
24 Od Hos­podina kroky muža; ale čo roz­umie človek svojej ces­te?!
25 Osíd­lom je človekovi nero­zmys­lene vy­riecť: Sväté, a po daných sľuboch vy­hľadávať.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

24 Od Hos­podina kroky muža; ale čo roz­umie človek svojej ces­te?!

Evanjelický

24 Hos­podin riadi kroky muža; ako môže človek roz­umieť svojej ces­te?

Ekumenický

24 Kroky muža vedie Hos­podin, ako môže človek svojej ces­te roz­umieť?

Bible21

24 Hos­po­din řídí lid­ské kroky;který člověk své cestě ro­zumí?