RoháčekPríslovia20,22

Príslovia 20:22

Ne­povedz: Od­platím zlé! Očakávaj na Hos­podina, a po­môže ti.


Verš v kontexte

21 Dedičs­tvo nadobud­nuté na počiat­ku chvatom, nebýva na koniec požeh­nané.
22 Ne­povedz: Od­platím zlé! Očakávaj na Hos­podina, a po­môže ti.
23 Ohav­nosťou je Hos­podinovi dvojaké závažie a falošná váha nie je dob­rá.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

22 Ne­povedz: Od­platím zlé! Očakávaj na Hos­podina, a po­môže ti.

Evanjelický

22 Nehovor: Od­platím za zlé! Dúfaj v Hos­podina, On ti po­môže.

Ekumenický

22 Nehovor: Od­platím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina a za­chráni ťa.

Bible21

22 Nikdy neříkej: „­Tu křiv­du pomstím,“ čekej na Hos­po­di­na – ten ti po­může.