RoháčekPríslovia20,21

Príslovia 20:21

Dedičs­tvo nadobud­nuté na počiat­ku chvatom, nebýva na koniec požeh­nané.


Verš v kontexte

20 Kto zlorečí svoj­mu ot­covi alebo svojej materi, toho svieca zhas­ne v naj­väčšej tme.
21 Dedičs­tvo nadobud­nuté na počiat­ku chvatom, nebýva na koniec požeh­nané.
22 Ne­povedz: Od­platím zlé! Očakávaj na Hos­podina, a po­môže ti.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

21 Dedičs­tvo nadobud­nuté na počiat­ku chvatom, nebýva na koniec požeh­nané.

Evanjelický

21 Dedičs­tvo na počiat­ku chvat­ne zís­kané na­koniec nebude požeh­nané.

Ekumenický

21 Majetok na začiat­ku rých­lo nadobúdaný na­pokon nebude požeh­naný.

Bible21

21 Rych­lé zbo­hatnutí na začátku, žádné požeh­nání na kon­ci.