RoháčekPríslovia20,20

Príslovia 20:20

Kto zlorečí svoj­mu ot­covi alebo svojej materi, toho svieca zhas­ne v naj­väčšej tme.


Verš v kontexte

19 Pletichár túlajúc sa od­krýva tajom­stvo, a p­reto s tým, kto p­ríliš otvára svoje rty, sa ne­pleť.
20 Kto zlorečí svoj­mu ot­covi alebo svojej materi, toho svieca zhas­ne v naj­väčšej tme.
21 Dedičs­tvo nadobud­nuté na počiat­ku chvatom, nebýva na koniec požeh­nané.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

20 Kto zlorečí svoj­mu ot­covi alebo svojej materi, toho svieca zhas­ne v naj­väčšej tme.

Evanjelický

20 Kto zlorečí svoj­mu ot­covi alebo mat­ke, toho svieca zhas­ne, keď na­stane tma.

Ekumenický

20 Kto zlorečí ot­covi alebo mat­ke, tomu zhas­ne jeho lam­pa v hustej tme.

Bible21

20 Kdo zlořečí otci nebo matce, toho svíce zhas­ne v temno­tě.