RoháčekPríslovia20,2

Príslovia 20:2

Hrôza kráľova je ako revanie mladého ľva; ten, kto vy­volá jeho hnev, hreší proti svojej duši.


Verš v kontexte

1 Víno je posmievač, opoj­ný nápoj ne­pokoj­ný, a p­reto nikto, kto blúdi v ňom, nebude múd­ry.
2 Hrôza kráľova je ako revanie mladého ľva; ten, kto vy­volá jeho hnev, hreší proti svojej duši.
3 Na česť je človekovi sedieť p­reč od sporu; ale každý blázon, k­to sa pletie.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

2 Hrôza kráľova je ako revanie mladého ľva; ten, kto vy­volá jeho hnev, hreší proti svojej duši.

Evanjelický

2 Ako revanie levíčaťa je hroz­ba kráľova; kto ho roz­hnevá, hreší proti vlast­nému životu.

Ekumenický

2 Hroz­ba kráľa je ako rev mladého leva, ten, kto ho roz­hnevá, hreší proti sebe samému.

Bible21

2 Jako když lev řve, král hrů­zu nahání; svůj život ohrožuje, kdo jej po­pudí.