RoháčekPríslovia20,19

Príslovia 20:19

Pletichár túlajúc sa od­krýva tajom­stvo, a p­reto s tým, kto p­ríliš otvára svoje rty, sa ne­pleť.


Verš v kontexte

18 Úmys­ly stoja, keď sú podop­rené radou, a múd­rym riadením veď voj­nu.
19 Pletichár túlajúc sa od­krýva tajom­stvo, a p­reto s tým, kto p­ríliš otvára svoje rty, sa ne­pleť.
20 Kto zlorečí svoj­mu ot­covi alebo svojej materi, toho svieca zhas­ne v naj­väčšej tme.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

19 Pletichár túlajúc sa od­krýva tajom­stvo, a p­reto s tým, kto p­ríliš otvára svoje rty, sa ne­pleť.

Evanjelický

19 Kto chodí ako ohovárač, od­haľuje taj­nos­ti; pre­to ne­maj dočinenia s klebet­níkom.

Ekumenický

19 Vy­zrádza taj­nos­ti, kto chodí a ohovára, nezačínaj si pre­to s tárajom.

Bible21

19 Mluvka roz­náší tajem­ství, kudy chodí; s tlu­čhu­bou neměj co do činění.