RoháčekPríslovia20,17

Príslovia 20:17

Chut­ný je človekovi chlieb falše; ale po­tom sa jeho ús­ta na­pl­nia š­tr­kom.


Verš v kontexte

16 Vez­mi jeho rúcho, lebo sa za­ručil za cudzieho, a za cudzozem­ku, vez­mi od neho záloh.
17 Chut­ný je človekovi chlieb falše; ale po­tom sa jeho ús­ta na­pl­nia š­tr­kom.
18 Úmys­ly stoja, keď sú podop­rené radou, a múd­rym riadením veď voj­nu.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

17 Chut­ný je človekovi chlieb falše; ale po­tom sa jeho ús­ta na­pl­nia š­tr­kom.

Evanjelický

17 Človeku chutí chlieb zís­kaný klamom, ale na­koniec sa mu ús­ta na­pl­nia š­tr­kom.

Ekumenický

17 Človeku je lahod­ný pod­vodom nadobud­nutý chlieb, no na­pokon má ús­ta pl­né š­tr­ku.

Bible21

17 Ten, komu pokrm ze lži lahodí, skončí s ús­ty plný­mi ka­mení.