RoháčekPríslovia20,16

Príslovia 20:16

Vez­mi jeho rúcho, lebo sa za­ručil za cudzieho, a za cudzozem­ku, vez­mi od neho záloh.


Verš v kontexte

15 Je zlato a množs­tvo periel; ale rty známos­ti sú drahocen­nou nádobou.
16 Vez­mi jeho rúcho, lebo sa za­ručil za cudzieho, a za cudzozem­ku, vez­mi od neho záloh.
17 Chut­ný je človekovi chlieb falše; ale po­tom sa jeho ús­ta na­pl­nia š­tr­kom.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

16 Vez­mi jeho rúcho, lebo sa za­ručil za cudzieho, a za cudzozem­ku, vez­mi od neho záloh.

Evanjelický

16 Vez­mi mu šaty, lebo sa za­ručil za iného, a vez­mi od neho záloh za cudzích.

Ekumenický

16 Za­drž odev toho, kto sa za­ručuje za cudzin­ca, a od toho, čo za cudzin­ku, vez­mi zálohu!

Bible21

16 Vez­mi plášť to­mu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vez­mi si zástavu.