RoháčekPríslovia20,15

Príslovia 20:15

Je zlato a množs­tvo periel; ale rty známos­ti sú drahocen­nou nádobou.


Verš v kontexte

14 Zlé je, zlé, hovorí ten, kto kupuje, a keď odíde, vtedy sa chváli.
15 Je zlato a množs­tvo periel; ale rty známos­ti sú drahocen­nou nádobou.
16 Vez­mi jeho rúcho, lebo sa za­ručil za cudzieho, a za cudzozem­ku, vez­mi od neho záloh.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

15 Je zlato a množs­tvo periel; ale rty známos­ti sú drahocen­nou nádobou.

Evanjelický

15 Je mnoho zlata a korálov, ale najv­zác­nejšou oz­dobou sú chápavé pery.

Ekumenický

15 Jes­tvuje síce zlato a veľa rubínov, drahocen­ným skvos­tom sú však pery pl­né po­znania.

Bible21

15 Někdo má zla­to a pe­rel hromady, nejdražším kleno­tem jsou moud­ré rty.