RoháčekPríslovia20,10

Príslovia 20:10

Dvojaké závažie a dvojaká miera, to je oboje ohav­nosťou Hos­podinovi.


Verš v kontexte

9 Kto môže po­vedať: Očis­til som svoje srd­ce, som čis­tý od svoj­ho hriechu?
10 Dvojaké závažie a dvojaká miera, to je oboje ohav­nosťou Hos­podinovi.
11 Už i chlapča sa po­zná po svojich skut­koch, či je čis­té alebo či je spraved­livé jeho dielo.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

10 Dvojaké závažie a dvojaká miera, to je oboje ohav­nosťou Hos­podinovi.

Evanjelický

10 Dvojaké závažie a dvojaká miera, obi­dvoje je ohav­nosťou Hos­podinovi.

Ekumenický

10 Dvojaké závažie a dvojaká miera — oboje sa protiví Hos­podinovi.

Bible21

10 Dvo­jí metr a dvo­jí závaží – Hos­po­di­nu se hnu­sí obo­jí.