RoháčekPríslovia19,17

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 19:17

Ten, kto sa zľutováva nad chudob­ným, požičiava Hos­podinovi, a on mu od­platí jeho dob­ro­denie.


Verš v kontexte

16 Ten, kto os­tríha pri­kázanie, os­tríha svoju dušu; kto po­hŕda svojimi ces­tami, zo­mrie.
17 Ten, kto sa zľutováva nad chudob­ným, požičiava Hos­podinovi, a on mu od­platí jeho dob­ro­denie.
18 Káz­ni svoj­ho syna, kým je nádej; ale k tomu, aby si ho za­bil, ne­po­z­dvihuj svojej duše.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

17 Ten, kto sa zľutováva nad chudob­ným, požičiava Hos­podinovi, a on mu od­platí jeho dob­ro­denie.

Evanjelický

17 Hos­podinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudob­ným. On mu od­platí jeho dob­ro­denie.

Ekumenický

17 Kto sa zľutuje nad bied­nym, požičiava Hos­podinovi, ktorý mu od­platí jeho dob­ročin­nosť.

Bible21

17 Kdo po­máhá chudým, půjčuje Hospodinu; on sám mu jeho dob­ro­diní odplatí.