RoháčekPríslovia17,9

Príslovia 17:9

Ten, kto pri­krýva pre­stúpenie, hľadá lás­ku; ale ten, kto ob­novuje vec, roz­lučuje priateľov.


Verš v kontexte

8 Ako drahokam býva úplatný dar v očiach toho, kto ho berie; k čomukoľvek sa ob­ráti, darí sa mu.
9 Ten, kto pri­krýva pre­stúpenie, hľadá lás­ku; ale ten, kto ob­novuje vec, roz­lučuje priateľov.
10 Viacej pôsobí na roz­um­ného jed­no pokarhanie, ako čo by nie­kto bláz­na sto ráz nabil.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

9 Ten, kto pri­krýva pre­stúpenie, hľadá lás­ku; ale ten, kto ob­novuje vec, roz­lučuje priateľov.

Evanjelický

9 Kto od­púšťa prie­stupok, hľadá lás­ku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom.

Ekumenický

9 Kto pre­hliad­ne pre­vinenie, usiluje sa o lásku, kto ďalej o ňom rozp­ráva, roz­deľuje priateľov.

Bible21

9 Kdo sto­jí o lás­ku, přikrývá všech­ny viny, ten, kdo je připo­míná, ro­ze­štve přá­te­le.