RoháčekPríslovia17,8

Príslovia 17:8

Ako drahokam býva úplatný dar v očiach toho, kto ho berie; k čomukoľvek sa ob­ráti, darí sa mu.


Verš v kontexte

7 Ne­sluší bláz­novi vznešená reč a prav­daže ani kniežaťu lživá reč.
8 Ako drahokam býva úplatný dar v očiach toho, kto ho berie; k čomukoľvek sa ob­ráti, darí sa mu.
9 Ten, kto pri­krýva pre­stúpenie, hľadá lás­ku; ale ten, kto ob­novuje vec, roz­lučuje priateľov.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

8 Ako drahokam býva úplatný dar v očiach toho, kto ho berie; k čomukoľvek sa ob­ráti, darí sa mu.

Evanjelický

8 Ú­platok je akoby čarov­ným kameňom pre toho, kto ho dáva: kam­koľvek sa ob­ráti, má ús­pech.

Ekumenický

8 Ú­platok je v očiach dar­cu ako taliz­man, kam­koľvek sa ob­ráti, má ús­pech.

Bible21

8 Úpla­tek působí jako zaříkadlo: úplatkáři se daří, kam se ob­rátí.