RoháčekPríslovia17,6

Príslovia 17:6

Korunou star­cov synovia synov, a oz­dobou synov ich ot­covia.


Verš v kontexte

5 Ten, kto sa po­smieva chudob­nému, rúha sa tomu, ktorý ho učinil; ten, kto sa raduje nešťas­tiu, nebude bez tres­tu.
6 Korunou star­cov synovia synov, a oz­dobou synov ich ot­covia.
7 Ne­sluší bláz­novi vznešená reč a prav­daže ani kniežaťu lživá reč.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

6 Korunou star­cov synovia synov, a oz­dobou synov ich ot­covia.

Evanjelický

6 Korunou star­cov sú vnukovia a oz­dobou synov sú ich ot­covia.

Ekumenický

6 Korunou star­cov sú ich vnuci a oz­dobou synov ich ot­covia.

Bible21

6 Ko­ru­nou starců jsou je­jich vnuci, ozdobou synů ot­cové.