RoháčekPríslovia17,27

Príslovia 17:27

Ten, kto zdŕža svoje reči, vie čo je známosť; a ten, kto je chlad­ného ducha, je umný muž.


Verš v kontexte

26 Ani po­kutovať spraved­livého nie je dobré jako ani biť kniežatá pre úp­rim­nosť.
27 Ten, kto zdŕža svoje reči, vie čo je známosť; a ten, kto je chlad­ného ducha, je umný muž.
28 Aj blázon, keď mlčí, býva po­važovaný za múd­reho, keď si za­pcháva svoje rty, za roz­um­ného.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

27 Ten, kto zdŕža svoje reči, vie čo je známosť; a ten, kto je chlad­ného ducha, je umný muž.

Evanjelický

27 Zdržan­livý v rečiach má roz­um a chlad­no­krv­ný je roz­um­ným mužom.

Ekumenický

27 Kto sa krotí v reči, nadobúda po­znanie, po­koj­ný duchom je roz­um­ný človek.

Bible21

27 Kdo zís­kal po­znání, ten šetří slova, rozumný člověk se umí ovládat.