RoháčekPríslovia17,1

Príslovia 17:1

Lepší kúsok suchého ­chleba s po­kojom ako pl­ný dom na­bitých hoviad so svárom.


Verš v kontexte

1 Lepší kúsok suchého ­chleba s po­kojom ako pl­ný dom na­bitých hoviad so svárom.
2 Roz­um­ný sluha bude panovať nad synom, ktorý pôsobí han­bu, a medzi brat­mi bude deliť dedičs­tvo.
3 Kot­lík strieb­ru a pec zlatu; ale ten, kto zkúša srd­cia, je Hospodin.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

1 Lepší kúsok suchého ­chleba s po­kojom ako pl­ný dom na­bitých hoviad so svárom.

Evanjelický

1 Lepší kúsok suchého chleba s po­kojom ako dom pl­ný obet­ného mäsa so zvadou.

Ekumenický

1 Lepší je kúsok suchého chleba v pokoji ako dom pl­ný obet­ných hos­tín so zvadou.

Bible21

1 Lepší je su­chý kus chle­ba v kli­du­než dům plný masa a svá­ru.