RoháčekPríslovia16,7

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:7

Keď sa ľúbia Hos­podinovi ces­ty človeka, upokojuje i jeho ne­priateľov na­proti ne­mu.


Verš v kontexte

6 Milosťou a prav­dou sa po­krýva ne­právosť, a v báz­ni Hos­podinovej leží múd­rosť a sila odstúpiť od zlého.
7 Keď sa ľúbia Hos­podinovi ces­ty človeka, upokojuje i jeho ne­priateľov na­proti ne­mu.
8 Lepšie málo v spraved­livos­ti ako množs­tvo dôchod­kov v ne­spraved­livos­ti.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

7 Keď sa ľúbia Hos­podinovi ces­ty človeka, upokojuje i jeho ne­priateľov na­proti ne­mu.

Evanjelický

7 Keď sa Hos­podinovi páčia ces­ty človeka, On naladí k po­koju voči nemu aj jeho ne­priateľa.

Ekumenický

7 Ak sa Hos­podinovi páčia ces­ty človeka, zmieri s ním aj jeho ne­priateľov.

Bible21

7 Když se Hos­po­di­nu něčí ces­ty líbí, i jeho ne­přá­te­le s ním na­ko­nec udobří.