RoháčekPríslovia16,6

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:6

Milosťou a prav­dou sa po­krýva ne­právosť, a v báz­ni Hos­podinovej leží múd­rosť a sila odstúpiť od zlého.


Verš v kontexte

5 Ohav­nosťou je Hospodinovi každý vysokomyseľného srd­ca; keby si hneď vzal pomoc na po­moc, nebude bez tres­tu.
6 Milosťou a prav­dou sa po­krýva ne­právosť, a v báz­ni Hos­podinovej leží múd­rosť a sila odstúpiť od zlého.
7 Keď sa ľúbia Hos­podinovi ces­ty človeka, upokojuje i jeho ne­priateľov na­proti ne­mu.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

6 Milosťou a prav­dou sa po­krýva ne­právosť, a v báz­ni Hos­podinovej leží múd­rosť a sila odstúpiť od zlého.

Evanjelický

6 Lás­kou a ver­nosťou zmieruje sa vina, a bázňou pred Hos­podinom vyh­neme sa zlému.

Ekumenický

6 Milo­sr­den­stvo a ver­nosť zo­tiera vinu, bázeň pred Hos­podinom od­vracia zlo.

Bible21

6 Lás­kou a věrností se usmiřuje vina, úctou k Hos­po­di­nu se vy­hneš zlu.