RoháčekPríslovia16,32

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:32

Lepší ten, k­to je pomalý do hnevu, ako silák, a kto panuje nad svojím duchom, ako ten, kto zau­jal mes­to.


Verš v kontexte

31 Oz­dob­nou korunou šediny; naj­de sa na ces­te spraved­livos­ti.
32 Lepší ten, k­to je pomalý do hnevu, ako silák, a kto panuje nad svojím duchom, ako ten, kto zau­jal mes­to.
33 Los sa hodí do lona; ale od Hos­podina je všetok jeho súd.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

32 Lepší ten, k­to je pomalý do hnevu, ako silák, a kto panuje nad svojím duchom, ako ten, kto zau­jal mes­to.

Evanjelický

32 Lepšie je byť tr­pez­livým, ako byť udat­ným, lepšie je ov­ládať sa, ako zau­jať mes­to.

Ekumenický

32 Lepšie je byť tr­pez­livý ako hr­dina, lepší je ten, čo sa ov­láda, než ten, čo dobyje mes­to.

Bible21

32 Je lepší být trpě­livý než velký silák, je lepší se ovládat než měs­ta dobývat.