RoháčekPríslovia16,3

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:3

Uvaľ na Hos­podina svoje diela, a tvoje myšlien­ky budú stáť pev­ne.


Verš v kontexte

2 Všet­ky ces­ty človeka čistými v jeho očiach; ale ten, kto zpytuje duchov, je Hos­podin.
3 Uvaľ na Hos­podina svoje diela, a tvoje myšlien­ky budú stáť pev­ne.
4 Hos­podin učinil všet­ko pre samého seba, i bez­božného ku dňu zlého.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

3 Uvaľ na Hos­podina svoje diela, a tvoje myšlien­ky budú stáť pev­ne.

Evanjelický

3 Uvaľ na Hos­podina svoje diela a tvoje úmys­ly sa zdaria.

Ekumenický

3 Zver svoje diela Hos­podinovi a podaria sa tvoje zámery.

Bible21

3 Hos­po­di­nu svěř všech­ny své činy, tvoje úmys­ly se po­tom na­plní.