RoháčekPríslovia16,2

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:2

Všet­ky ces­ty človeka čistými v jeho očiach; ale ten, kto zpytuje duchov, je Hos­podin.


Verš v kontexte

1 Upraviť myšlien­ky srd­ca je vecou človeka, ale od Hos­podina je odpoveď jazyka.
2 Všet­ky ces­ty človeka čistými v jeho očiach; ale ten, kto zpytuje duchov, je Hos­podin.
3 Uvaľ na Hos­podina svoje diela, a tvoje myšlien­ky budú stáť pev­ne.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

2 Všet­ky ces­ty človeka čistými v jeho očiach; ale ten, kto zpytuje duchov, je Hos­podin.

Evanjelický

2 Všet­ky ces­ty sa človeku zdajú čis­tými, ale Hos­podin skúša duchov.

Ekumenický

2 Človeku sa všet­ky jeho ces­ty javia súce, no po­hnút­ky zvažuje Hos­podin.

Bible21

2 Člověk má všech­ny své ces­ty za čisté, jeho po­hnutky však zkou­má Hos­po­din.