RoháčekPríslovia16,17

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:17

Hrad­skou ces­tou úp­rim­ných je odstúpiť od zlého; ten, kto os­tríha svoju dušu, strežie svoju ces­tu.


Verš v kontexte

16 Nadobud­núť múd­ros­ti, oj, o koľko je to lepšie ako zlato! A nadobud­núť roz­um­nos­ti je výbor­nejšie nad strieb­ro.
17 Hrad­skou ces­tou úp­rim­ných je odstúpiť od zlého; ten, kto os­tríha svoju dušu, strežie svoju ces­tu.
18 Pred skrúšením chodí pýcha a pred pádom po­vyšovania sa ducha.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

17 Hrad­skou ces­tou úp­rim­ných je odstúpiť od zlého; ten, kto os­tríha svoju dušu, strežie svoju ces­tu.

Evanjelický

17 Ces­ta statočných sa vy­hýba zlu, život si chráni, kto bdie nad svojím správaním.

Ekumenický

17 Ces­ta statočných sa vy­hýba zlu, chráni si život ten, čo stráži svoju púť.

Bible21

17 Ces­ta upřímných vede pryč od zla; kdo hlídá svou ces­tu, svou duši uchrání.