RoháčekPríslovia16,1

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:1

Upraviť myšlien­ky srd­ca je vecou človeka, ale od Hos­podina je odpoveď jazyka.


Verš v kontexte

1 Upraviť myšlien­ky srd­ca je vecou človeka, ale od Hos­podina je odpoveď jazyka.
2 Všet­ky ces­ty človeka čistými v jeho očiach; ale ten, kto zpytuje duchov, je Hos­podin.
3 Uvaľ na Hos­podina svoje diela, a tvoje myšlien­ky budú stáť pev­ne.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

1 Upraviť myšlien­ky srd­ca je vecou človeka, ale od Hos­podina je odpoveď jazyka.

Evanjelický

1 Človek môže usporiadať svoje myšlien­ky, ale od­poveď na jazyku po­chádza od Hos­podina.

Ekumenický

1 Človek vo svojom srd­ci plánuje, od­poveď však pri­chádza od Hos­podina.

Bible21

1 Člověk si může lá­mat hlavu, vhodnou od­po­věď však dává Hos­po­din.