RoháčekPríslovia14,27

Príslovia 14:27

Bázeň Hos­podinova je prameňom života vy­hnúť sa osíd­lam smr­ti.


Verš v kontexte

26 V báz­ni Hos­podinovej je pevná nádej, a takého človeka synovia budú mať útočište.
27 Bázeň Hos­podinova je prameňom života vy­hnúť sa osíd­lam smr­ti.
28 Vo množs­tve ľudu je sláva kráľova; ale kde niet ľudí, zkaza vladára.

späť na Príslovia, 14

Príbuzné preklady Roháček

27 Bázeň Hos­podinova je prameňom života vy­hnúť sa osíd­lam smr­ti.

Evanjelický

27 Bázeň pred Hos­podinom je žried­lom života, aby človek unikol osíd­lam smr­ti.

Ekumenický

27 Bázeň Hos­podina je zdrojom života, slúži na únik z osídel smr­ti.

Bible21

27 Pra­men živo­ta je úcta k Hospodinu, z osidel smrti po­máhá uniknout.