RoháčekPríslovia13,24

Príslovia 13:24

Ten, kto zdržuje svoj prút, nenávidí svoj­ho syna; ale ten, kto ho miluje, káz­ni ho za­včasu.


Verš v kontexte

23 Mnoho po­kr­mu je na čer­stvo zoranej roli chudob­ných, a nie­kto hynie pre ne­poriadok.
24 Ten, kto zdržuje svoj prút, nenávidí svoj­ho syna; ale ten, kto ho miluje, káz­ni ho za­včasu.
25 Spraved­livý jie do sýtos­ti svojej duše; ale život bez­božníkov tr­pí nedos­tat­kom.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

24 Ten, kto zdržuje svoj prút, nenávidí svoj­ho syna; ale ten, kto ho miluje, káz­ni ho za­včasu.

Evanjelický

24 Kto šet­rí prút, nenávidí svoj­ho syna, ale kto ho miluje, za­včasu ho tres­tá.

Ekumenický

24 Kto šet­rí palicu, nenávidí syna, kto ho však miluje, včas ho vy­chováva.

Bible21

24 Kdo šetří met­lu, nenávi­dí své dítě, zavčas je trestá, kdo je mi­lu­je.