RoháčekPríslovia13,20

Príslovia 13:20

Ten, kto chodí s múd­rymi, bude múd­ry; ale tomu, kto sa druží s bláz­nami, sa zle po­vodí.


Verš v kontexte

19 Spl­nená túžba je slad­ká duši; ale bláz­nom je ohavnosťou od­stúpiť od zlého.
20 Ten, kto chodí s múd­rymi, bude múd­ry; ale tomu, kto sa druží s bláz­nami, sa zle po­vodí.
21 Hriešnikov bude prena­sledovať zlé; ale spraved­livým od­platí Bôh dobrým.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

20 Ten, kto chodí s múd­rymi, bude múd­ry; ale tomu, kto sa druží s bláz­nami, sa zle po­vodí.

Evanjelický

20 Kto chodí s múd­rymi, bude múd­ry, kto však s bláz­nami drží, tomu sa zle po­vodí.

Ekumenický

20 Kto chodí s múdrymi, bude múd­ry, ale kto sa drží bláz­nov, zle po­chodí.

Bible21

20 Kdo chodí s moud­rý­mi, bude moudrý, kdo ka­marádí s tup­ci, ztros­ko­tá.