RoháčekPríslovia12,3

Príslovia 12:3

Človek ne­ob­stojí v bez­božnos­ti, ale koreň spraved­livých sa ne­poh­ne.


Verš v kontexte

2 Dob­rý človek dosiahne priaz­ne od Hos­podina; ale muža, k­torý pácha nešľachetnosti, od­súdi.
3 Človek ne­ob­stojí v bez­božnos­ti, ale koreň spraved­livých sa ne­poh­ne.
4 Chrab­rá žena s­tatočná je korunou svoj­ho muža; ale jako hnis v jeho kos­tiach je tá, ktorá pôsobí han­bu.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 Človek ne­ob­stojí v bez­božnos­ti, ale koreň spraved­livých sa ne­poh­ne.

Evanjelický

3 Človek ne­stojí pev­ne bez­božnosťou, ale koreň spravod­livých sa ne­poh­ne.

Ekumenický

3 V zlobe človek nenáj­de oporu, no koreň spravod­livých sa ne­poh­ne.

Bible21

3 Da­re­báctví niko­mu jisto­tu neposkytne, kořen sprave­dlivých však nikdo ne­vy­rve.