RoháčekPríslovia12,25

Príslovia 12:25

Starosť v srd­ci človeka tlačí ho dolu; ale dob­ré slovo ho ob­veselí.


Verš v kontexte

24 Ruka usilov­ných bude panovať, ale ľs­tivá a lenivá bude dávať plat.
25 Starosť v srd­ci človeka tlačí ho dolu; ale dob­ré slovo ho ob­veselí.
26 Spraved­livý človek upraví svoj­ho blížneho na ces­tu; ale ces­ta bez­božníkov za­vedie ich samých.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

25 Starosť v srd­ci človeka tlačí ho dolu; ale dob­ré slovo ho ob­veselí.

Evanjelický

25 Ustaros­tenosť v srd­ci skľučuje človeka, ale dob­ré slovo mu spôsobuje radosť.

Ekumenický

25 Ne­pokoj v srdci ubíja človeka, lás­kavé slovo ho však po­tešuje.

Bible21

25 Sta­rosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale ra­dost navrátí.