RoháčekPríslovia12,24

Príslovia 12:24

Ruka usilov­ných bude panovať, ale ľs­tivá a lenivá bude dávať plat.


Verš v kontexte

23 Chyt­rý človek skrýva známosť, ale srd­ce nerozum­ných vyvoláva bláznovstvo.
24 Ruka usilov­ných bude panovať, ale ľs­tivá a lenivá bude dávať plat.
25 Starosť v srd­ci človeka tlačí ho dolu; ale dob­ré slovo ho ob­veselí.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

24 Ruka usilov­ných bude panovať, ale ľs­tivá a lenivá bude dávať plat.

Evanjelický

24 Ruka usilov­ných bude vlád­nuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu.

Ekumenický

24 Ruka usilov­ných bude vlád­nuť, ale lenivosť vedie k nútenej práci.

Bible21

24 Pracovi­tým rukám bude svěře­na vláda, zahálčivost však vede k po­robě.