RoháčekPríslovia12,2

Príslovia 12:2

Dob­rý človek dosiahne priaz­ne od Hos­podina; ale muža, k­torý pácha nešľachetnosti, od­súdi.


Verš v kontexte

1 Ten, kto miluje kázeň, miluje známosť, a ten, kto nenávidí kar­hania, je ako hovädo.
2 Dob­rý človek dosiahne priaz­ne od Hos­podina; ale muža, k­torý pácha nešľachetnosti, od­súdi.
3 Človek ne­ob­stojí v bez­božnos­ti, ale koreň spraved­livých sa ne­poh­ne.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 Dob­rý človek dosiahne priaz­ne od Hos­podina; ale muža, k­torý pácha nešľachetnosti, od­súdi.

Evanjelický

2 Dob­rý do­sahuje priazeň Hos­podina, ale pod­liaka On od­súdi.

Ekumenický

2 Dob­rák zís­kava priazeň od Hos­podina, ale pre­fíkaného muža od­súdi.

Bible21

2 Dob­ro­tivého za­hrne Hos­po­din přízní, lstivého člověka však od­soudí.