RoháčekPríslovia11,15

Príslovia 11:15

Veľmi si škodí človek, keď sa za­ručuje za cudzieho; ale ten, kto nenávidí rukojem­stva, je bez­pečný.


Verš v kontexte

14 Kde nieto múd­rej správy, padá ľud, a zá­chrana je vo množs­tve rad­cov.
15 Veľmi si škodí človek, keď sa za­ručuje za cudzieho; ale ten, kto nenávidí rukojem­stva, je bez­pečný.
16 Šľachet­ná žena do­siah­ne čes­ti, a násil­níci do­siah­nu bohat­stva.

späť na Príslovia, 11

Príbuzné preklady Roháček

15 Veľmi si škodí človek, keď sa za­ručuje za cudzieho; ale ten, kto nenávidí rukojem­stva, je bez­pečný.

Evanjelický

15 Kto sa za­ručuje za iného, tomu sa zle po­vodí, kto však nenávidí ručiteľs­tvo, je bez­pečný.

Ekumenický

15 Kto sa za­ručí za cudzieho, veľmi si uškodí, ale kto nenávidí záruky, je v bezpečí.

Bible21

15 Se zlou se po­táže, kdo za cizího ručí, slibům se vy­hýbat je vž­dycky jis­tější.