RoháčekPríslovia11,13

Príslovia 11:13

Po­mluvač túlajúc sa od­krýva tajom­stvo, ale človek verného ducha za­krýva vec.


Verš v kontexte

12 Človek bez roz­umu po­hŕda svojím blížnym; ale rozumný človek mlčí.
13 Po­mluvač túlajúc sa od­krýva tajom­stvo, ale človek verného ducha za­krýva vec.
14 Kde nieto múd­rej správy, padá ľud, a zá­chrana je vo množs­tve rad­cov.

späť na Príslovia, 11

Príbuzné preklady Roháček

13 Po­mluvač túlajúc sa od­krýva tajom­stvo, ale človek verného ducha za­krýva vec.

Evanjelický

13 Kto chodí ako ohovárač, od­haľuje tajom­stvá, kto je však spoľah­livý duchom, drží vec v taj­nos­ti.

Ekumenický

13 Kto chodí a ohovára, pre­zrádza taj­nos­ti, no spoľah­livý človek ich ud­rží v sebe.

Bible21

13 Mluvka roz­náší tajem­ství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí za­chovat.