RoháčekPríslovia1,4

Príslovia 1:4

dať pros­tým opatr­nosť, mláden­covi známosť a dômysel­nosť.


Verš v kontexte

3 do­siah­nuť káz­ne roz­umu, spraved­livos­ti, súdu a priamos­ti,
4 dať pros­tým opatr­nosť, mláden­covi známosť a dômysel­nosť.
5 Nech čuje múd­ry a pri­berie na­učenia, a roz­um­ný tak nadobudne ­schop­nos­ti spravovať.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 dať pros­tým opatr­nosť, mláden­covi známosť a dômysel­nosť.

Evanjelický

4 aby dali ne­skúsenému roz­um­nosť a mládeži po­znanie a roz­vahu.

Ekumenický

4 aby ne­skúsení ľudia zís­kali roz­vážnosť a mladík po­znanie a obo­zret­nosť.

Bible21

4 jak předat pro­sto­du­chým chytrost, mládeži pro­zíravost a vědění.