RoháčekPríslovia1,32

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 1:32

Lebo od­vrátenie hlup­cov ich samých za­bije, a vlast­ná h­riešna ubezpečenosť bláz­nov, tá ich za­hubí.


Verš v kontexte

31 a tak budú jesť z ovocia svojej ces­ty a na­sýtia sa svojich rád.
32 Lebo od­vrátenie hlup­cov ich samých za­bije, a vlast­ná h­riešna ubezpečenosť bláz­nov, tá ich za­hubí.
33 Ale ten, kto mňa po­slúcha, bude bývať bez­pečne a bude mať po­koj od strachu zo zlého.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

32 Lebo od­vrátenie hlup­cov ich samých za­bije, a vlast­ná h­riešna ubezpečenosť bláz­nov, tá ich za­hubí.

Evanjelický

32 Lebo od­pad­líc­tvo za­bíja ne­skúsených a bez­starost­nosť hubí bláz­nov.

Ekumenický

32 Hlupákov totiž za­bije ich po­blúdenie a bláz­nov za­hubí ich bez­starost­nosť;

Bible21

32 Ome­zen­ci za­jdou na vlastní umíněnost, spokojenost tup­ců je je­jich záhu­ba.