RoháčekPríslovia1,30

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 1:30

nech­celi mojej rady, ale pohŕdali každým mojím káraním,


Verš v kontexte

29 za­to, že nenávideli známos­ti a ne­vyvolili si báz­ne Hos­podinovej;
30 nech­celi mojej rady, ale pohŕdali každým mojím káraním,
31 a tak budú jesť z ovocia svojej ces­ty a na­sýtia sa svojich rád.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 nech­celi mojej rady, ale pohŕdali každým mojím káraním,

Evanjelický

30 moju radu nech­celi, za­vr­h­li všet­ko moje kar­hanie:

Ekumenický

30 moju radu od­miet­li a po­hrd­li každou mojou výčit­kou.

Bible21

30 mý­mi ra­da­mi se nikdy neřídili, mojí do­mlu­vou vž­dy jen po­hrd­li,