RoháčekPríslovia1,26

Príslovia 1:26

p­reto sa i ja budem smiať vo vašom nešťas­tí; budem sa po­smievať, keď prij­de to, čoho sa strachujete;


Verš v kontexte

25 ale ste pus­tili na­práz­dno každú moju radu a môj­ho kar­hania ste nech­celi,
26 p­reto sa i ja budem smiať vo vašom nešťas­tí; budem sa po­smievať, keď prij­de to, čoho sa strachujete;
27 keď prij­de to, čoho sa strachujete, jako búr­ka, a vaše nešťas­tie sa do­valí jako vích­rica, keď prij­de na vás súženie a úz­kosť.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 p­reto sa i ja budem smiať vo vašom nešťas­tí; budem sa po­smievať, keď prij­de to, čoho sa strachujete;

Evanjelický

26 ja sa tiež budem smiať z vášho nešťas­tia, po­smievať sa budem, keď vás za­chváti hrôza,

Ekumenický

26 aj ja sa budem z vašej záhuby smiať a po­smievať sa, keď na vás doľah­ne strach,

Bible21

26 Vaše­mu neštěstí já nyní za­smě­ji sei hrůze, jež vás přepadne. Bavit se bu­du,